Oppvarming og teletining

Vi har en HeatWork HW 700 tinemaskin.
Den er driftsikker, lønnsom, fleksibel, brukervennlig og miljøvennlig.

Vinteren har tradisjonelt vært en «ventetid» for bygge- og anleggsbransjen. Men ved bruk av HeatWork,
kan vi nå ha drift hele året uavhengi vær.

Eksempel på bruksområder:

  • Tining av grunn og arealer
  • Frostfritt
  • Oppvarming/uttørking
  • Forvarming