Tjenester

Oppvarming og teletining

Vi har en HeatWork HW 700 tinemaskin. Den er driftsikker, lønnsom, fleksibel, brukervennlig og miljøvennlig. Vinteren har tradisjonelt vært en «ventetid» for bygge- og anleggsbransjen. Men ved bruk av HeatWork, kan vi nå ha drift hele året uavhengi vær. Eksempel på bruksområder: Tining av grunn og arealer Frostfritt Oppvarming/uttørking Forvarming Les mer om tineapperatet HeatWork.

Mindre betongarbeid

Gunnarbeid for mindre bygg og forstøpningsmurer.

Graving og transport

Vi er store innen for graving og transport av egen produsert masse. Vi har knust fjellmasse som for eksempel stein, kult, pukk og grus. Samt prima harpa matjord. Gravermaskiner: Hitachi Zx350Lc3 40 tonn 2005 mod lastemaskin Hitachi Zx280Lc3 30 tonn 2008 mod rotortilt, pigghammer, klype, 3 skuffer Hitachi Usr225 25 tonn 2009 mod rotortilt, pigghammer, …