Steinbruddet

Vi er nå godt i gang med det nye steinbruddet på Meheia. Innkjøringen er den samme som til Irmat. Steinbruddet er leid av Mathis Tinne.
Planen vår er å bli best på alle knuste steinfraksjoner og stein til tørrsteinsmurer, samt sprengstein til utfyllingsområder.