Sperretomten

Vi står for massutfylling og planering av det ny næringsområdet til Sperre yttest på odden på Tuven mot vannet. Det er Eikeland Eiendom som vi har oppdraget for. Vi skal fylle opp med ca 50 000 kubikk med stein, levert fra Rossebu industifelt.

I dag er vi på det kommunaltekniske arbeidet. Vi har lagt kabel ut i vannet.