Hjuksebø

Vi har vært under entrepenør for Tveito Maskin AS angående den nye veitrassen som kom på Hjuksebø. Det er levering av masser, samt innleie av maskiner vi har stått for.