E134 Nutheim

Vi er i full gang med utbedring av E134 ved Nutheim. Leif Kristian settet nå opp en naturstein støttemur.

Invalid Displayed Gallery