Prosjekter

Rossebu næringsfelt

Overskuddsmasse blir brukt til utfyllling til blandt annet nyveien på Hjuksebø, sperretomta og mindre anlegg. I samarbeid med Notodden Utviklig NUAS for tilrettelegg for fremtidige industritomter. Beliggenheten er rett ved E134. 15 min fra Kongsberg og 5 min fra Notodden. Link til NUAS sine sider

Steinbruddet

Vi er nå godt i gang med det nye steinbruddet på Meheia. Innkjøringen er den samme som til Irmat. Steinbruddet er leid av Mathis Tinne. Planen vår er å bli best på alle knuste steinfraksjoner og stein til tørrsteinsmurer, samt sprengstein til utfyllingsområder.

Kasinveien/Larskåsveien

Vi har utskiftning av Vei-Vann-Kloakk i Larskåsveien, samt overvann i Kasinveien. Les mer >>